سلام من در حال حاضر دارای سه تا گربه هستم و برای یکی از گربه های نرم دنبال یک گربه ماده میگردم اگه کسی دارای گربه ماده سفید یا کرمی رنگ یک ماه به بالا در اصفهان بود با شماره09137373258 تماس بگبرررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررره هههههههههههههههه ممنوننننننننننننننننننننن ننننن