سلام.برای یکی از دوستان تو شمال دنبال یه سگ هستم.البته ایشون هم قصد داره موقت نگه دارهو ساکن بابل هستند.قبلا تجربه بزرگ کردن یک تریر رو داشته.اگه هنوز واگذار نشده و البته مایلید به پروفایلم مسیج بدید.