لانتانا Lantana [IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/zw9euhjow2tjvz8b0mxj.jpg[/IMG]
گياه شاه پسند / لانتانا Lantanaخانواده : شاه پسنديان Verbenaceae
جنس : شامل150 گونه است
مبداء : قسمتهاي گرمسير آفريقا و آمريكا
نوع : گياه گلدار هميشه سبز
برگها : تخم مرغي و موجدار و متقابل است
گلها : رنگ گلها از ارغواني سير تا بنفش ، سفيد ، صورتي ، نارنجي تا قرمز و دور رنگ است .
فصل گل : زمان ظهور گل اواسط تابستان تا اواسط پاییز است و در گلخانه در تمام طول سال ميتواند به گل بنشيند.
نياز نوري : به نور كامل آفتاب تا نور غير مستقيم نيازمند است .
نيازمندي به آب : متوسط
موارد استفاده : براي استفاده تزئيني در خانه ها ، کاشت در پارکها، چمنها، میادین و بلوارهاي شهري
خاك : در هر نوع خاك ميتواند زندگي كند.
تكثير : از طرق قلمه زدن شاخه هاي جوان ونيز از طريق بذر صورت ميگيرد.

________________

iranmember.com/showthread.php?t=5606