فروش غذا و لوازم حیوانات خانگی و طوطی سانان

دانلود APP پارسی پت برای گوشی های Android و Apple

واگذاری بچه گربه ۶ ماهه فوری

تشکر تشکر:  4
لایک لایک:  4
مخالفت مخالفت:  0
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

موضوع: Silene Stenophylla ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎه

 1. #1
  همکار قدیمی kv.1990 آواتار ها
  نام و نام خانوادگی
  کیوان
  محل سکونت
  تهران
  تاریخ عضویت
  May 2013
  شماره عضویت
  6645
  میانگین پست در روز
  1.25
  نوشته ها
  1,587

  Silene Stenophylla ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎه

  ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺭﻭﺳﯽ ﮔﯿﺎﻩ ۳۰۰۰۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺣﯿﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶﮔﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺁﻥ ﻣﯽﮔﺬﺭﺩ ﺭﺍ ﺍﺣﯿﺎ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﯾﺦﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺒﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﮔﯿﺎﻩ Silene Stenophylla ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺍﺣﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﯾﺦﻫﺎﯼ ﺳﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺁﺫﻭﻏﻪ ﺳﻨﺠﺎﺏﻫﺎﯼ ﺳﯿﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻮﻟﯿﻤﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ۲۰ ﺗﺎ ۴۰ ﻣﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﻻﯾﻪﻫﺎﯼ ﭘﺮﻣﺎﻓﺮﺍﺳﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺮﻣﺎﻓﺮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺭﮐﻮﺩ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﺩﺍﻧه ۲۰۰۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﺎﺩﺍﯼ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﺑﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺯﯾﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﺦﻫﺎﯼ ﻻﯾﻪﻫﺎﯼ ﭘﺮﻣﺎﻓﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺫﻭﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺭﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺸﺖ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﮔﯿﺎﻩ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻞ ﺩﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﺎﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﮔﻞ ﺩﺍﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﯼ ﺁﺷﮑﺎﺭﯼ ﺑﯿﻦ ﮔﻠﺒﺮﮒﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ . ﮔﻠﺒﺮﮒﻫﺎﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﮔﯿﺎﻩ ﭘﻬﻦﺗﺮ ﻭ ﺿﺨﯿﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮐﺎﺩﻣﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﯾﺦﻫﺎ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺯﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ

  ویرایش توسط kv.1990 : 17th November 2014 در ساعت 08:08 AM

  در مسلک من معنی پرواز چنین است :

  "با بال شکســــته به هــــوای تو پریدن … ".


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. ﺁﻗﺎ ﺗﮑﯿﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﻩ
  توسط berti bani در انجمن معرفی حامیان حیوانات
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 2nd January 2015, 11:01 PM
 2. ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺷﺎﺧﻬﺎﯼ ﮔﺎﻭ ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻧﺎﻭﺍﻝ
  توسط berti bani در انجمن تفریح و سرگرمی با حیوانات
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 9th September 2014, 12:54 PM
 3. پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 6th August 2014, 05:24 PM
 4. ﻣﺮﻍ ﻫﺎ ﻭﮔﺎنش ﮐﺮﺩﻧﺪ
  توسط berti bani در انجمن اشعار و ادبيات و داستان ها در مورد حيوانات
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 23rd June 2014, 05:12 AM
 5. ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟!
  توسط berti bani در انجمن تالار گفتگوی آزاد
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 7th June 2014, 01:09 AM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
کشتار گنجشک ها به قصد لذت را متوقف کنید
تبلیغات متنی : کیف لپ تاپ
درود شما به صورت میهمان وارد شده اید. جهت استفاده از امکانات لازم است عضو شوید
از انجمن حامیان حقوق حیوانات میهن پت حمایت کنید