خبرگزاری‌ها- گوگل مي گويد فردا از فناوري جديد جستجوي خود در شهر سان فرانسيسكو رونمايي خواهد كرد.
گوگل از هم اكنون جنجال خبري گسترده اي در اين زمينه به راه انداخته و صدها روزنامه نگار و تحليل گر حوزه فناوري را به اين رويداد خبري دعوت كرده است.
گوگل هيچ نوع اطلاعاتي در مورد جزئيات خبري كه قرار است منتشر شود، اعلام نكرده است. يكي از مديران اين شركت تنها به ذكر اين نكته اكتفا كرده كه در اين نشست ديدگاه هاي تازه گوگل به اشتراك گذاشته مي شود و برخي از جديدترين فناوري هاي ما و ويژگي هاي آنها هم به نمايش درمي آيد.
گوگل ماه گذشته با برگزاري نشست خبري مشابهي فناوري جستجوي تازه خود موسوم به google instant را معرفي كرد. اين فناوري كليدواژه هاي جستجو را همزمان با تايپ آنها به روز كرده و بلافاصله نايج جستجو را نيز بر همان اساس نمايش مي داد.
تعداد زيادي از سايت هاي فناوري اعلام كرده اند كه اين رويداد را به طور زنده پوشش مي‌دهند.