واگذاري تلخ
ببري
سلام عموها وخاله ها ، مامان و باباها من ببري هستم . پارسال صاحب قبليم منو ول كرده بود جلوي كلينيك در حالي كه پام شكسته بود و از ترس و درد و گرسنگي تو جوب افتاده بودم بابا سياوش منو پيدا كرد ، پامو گچ گرفت و بهم غذا داد و يه خونه گرم و كلي عشق و محبت . شدم تك پسر خونه با ٤تا خواهر شيطون . بابام خيلي دوستم داره چون هم مودبيم و هم زيبا اما بابا سياوش مريض شده و خودش نياز به پرستار داره . مجبوره من و خواهرامو واگذار كنه . هر شب گريه ميكنه اما ديگه چاره اي نداريم . كي ميتونه خيال بابامو يه كمي راحت كنه و من رو خوشبخت؟ لطفا اگه شرايطش رو دارين تماس بگيرين
09128695903
ميثاقي