-بنفشه Violet , Pansy

[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/1v9dvrh6njvvml2vy4k.jpg[/IMG]
[مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید ...]

گياهي است زيبا، چند ساله ولي بيشتر به صورت يکساله يا دو ساله کشت ميشود.از اواخر زمستان تا اوايل بهار گل ميدهد و نمونه اي از آن در کل فصول داراي گل است.آفتاب را دوست دارد ولي در سايه نيز تا حدودي ماندگار خواهد بود. براي تزيين زمين هاي مرطوب ، محل هاي سايه گير ، توليد عطر در بنفشه هاي معطر و... کاربرد دارد.
دما: مقاوم به سرما ميباشد. هواي خنک و سايه عمر گل را بيشتر ولي کيفيت آنرا کاهش ميدهد.
رطوبت و آبياري: بهتر است خاکش هميشه مرطوب باشد.
خاک: نياز به خاک با زه کشي مناسب و مرطوب دارد و داراي کود دامي.
کود: کود دامي زياد نياز دارد.iranmember.com/showthread.php?t=5606

انواع بنفشه:
1-دسته Violas: مانند V.tricolor (با نامهاي بنفشه فرنگي، بنفشه سه رنگ، بنفشه معمولي)
2-دسته Violets: مانند V.odorata (با نامهاي بنفشه ايراني يا معطر) و V.cornuta
3-دسته Pansies: مانند هيبريد V.xwittrockiana

________________