خبری از چین
سگی به اسم وانگ سای در منطقه ووهان با احترام کامل نظامی همراه همه مدالهایش دفن گردید .این سگ پلیس توانسته بود در ده مورد کشف موارد خطرناک در طول بازی های المپیک تابستانی 2008 موفق باشد او در سن دوازده ساگی به خاک سپرده شد .او یک قهرمان بود ..
البته در همه مناطق چین سگ نمیخورند و حامیان خوبی هم درحال فعالیت هستند .ولی این سگهای پلیس شانس بیشتری در زندگی دارند .
به قول بعضی از شهرداریهای خودمان سگهای مفید و غیر مفید داریم .غیر مفید ها اتلاف و مفیدها به مراکز پلیس واگذار میشوند .
آیا خدا حیوان غیر مفید در حکمت آفرینش خود داشته است واگر غیر مفید بوده چرا خلق کرده است ... آیا هر حیوانی برای انسان غیر مفید باشد باید اتلاف شود ؟؟؟؟