[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/w2oy8ddge01ij3z6j3l1.jpg[/IMG]
برگ عبائي Aspidistra elatior
خانواده : ليلياسه LILIACEAE
جنس : شامل حدود 100 گونه است ولي غالبا تنها دو گونه آن كشت ميشود . A.LURIDA و A.TYPICA
مبداء : چين ، ژاپن و هيماليا
نوع : دائمي علفي با ريشه هاي ريزوم مانند و فاقد تنه
برگها : برگهاي زيباي آن طويل ، چرم مانند و به رنگ سبز تيره است . در بيشتر واريته ها شفاف بوده و اكثر واريته هاي مخصوص آن داراي نوارهاي سبز و سفيد است .
گلها : گلها بسيار ريز بوده و به رنگهاي آبي ، بنفش يا شيري است و در سطح زمين ظاهر ميشود.
فصل گل : اواخر تابستان
موارد استفاده : بعنوان گياه خانگي . در آب و هواي گرم ميتوان آن را در سايه ، در باغچه و يا تراس پرورش داد.
خاك : مخلوط دو قسمت خاك باغچه و يك قسمت پيت ( تورب ) و يك قسمت ماسه
موقع كاشت : در هواي آزاد در بهار ، در داخل آپارتمان باشد در اواخر پاييز
تكثير : بوسيله تقسيم در اواخر پاييز ، تعويض گلدان نيز در اواخر پاييز انجام ميشود .
كود : هر ماه يك بار با كود شيميايي قابل حل در آب بايستي گياه تغذيه شود. بهتر است ماهي يكبار نيز برگهاي گياه با كود شيميايي اسپري شود.
آبياري : به آب زيادي نياز ندارد. گياهان گلداني قادرند در حالت كم آبي بخوبي مقاومت كنند ولي اگر آبياري بموقع و كافي باشد برگها خيلي نرمتر خواهد بود.
براي تميز ماندن برگها ميتوان گاهگاهي آنها را با آب ولرم شستشو داد.

________________
iranmember.com/showthread.php?t=5608