۸۵ گونه مهره دار در لیست قرمز انقراض هستند
در لیست قرمز اطلاعاتی از گونه‌ها ارائه می‌شود که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به رده بندی گونه‌ها، ارزیابی انجام شده در مورد گونه‌ها، پراکنش گونه‌ها،‌ پراکنش جغرافیایی اکولوژی‌ و زیستگاه، عوامل تهدید کننده و در نهایت اقدامات حفاظتی اشاره کرد.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران اصغر مبارکی رئیس گروه خزندگان‌ و دوزیستان دفتر حیات وحش با اشاره به اطلاعات موجود در لیست قرمز منتشر شده از سوی اتحادیه حفاظت جهانی گفت: اطلاعات موجود در لیست قرمز بر اساس 5 معیار دسته بندی می‌شود که مهم ترین و اصلی معیار را طبقه A, b تشکیل می‌دهند طبقه a نشان دهنده کاهش اندازه جمعیت گونه‌ها است که به سه دسته بحرانی، در معرض خطر انقراض و آسیب پذیر، گونه‌ها در معرض تهدید تقسیم می‌شود.

وی با اشاره به چهار معیار دیگر بیان کرد: پراکنش‌ جغرافیایی گونه، اندازه جمعیت‌های کوچک و کاهش آن‌ها، جمعیت‌های کوچک و محدود و تجزیه و تحلیل کمی از دیگر معیارهای منتشر که بر اساس آنها یک گونه در لیست قرمز قرار می‌‌گیرد.

رئیس گروه خزندگان و دوزیستان دفتر حیات وحش با تاکید بر اطلاعات ارائه شده پیرامون گونه‌ها در لیست قرمز اظهار داشت: در لیست قرمز اطلاعاتی از گونه‌ها ارائه می‌شود که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به رده بندی گونه‌ها، ارزیابی انجام شده در مورد گونه‌ها، پراکنش گونه‌ها،‌ پراکنش جغرافیایی اکولوژی‌ و زیستگاه، عوامل تهدید کننده و در نهایت اقدامات حفاظتی اشاره کرد.

مبارکی با اشاره به نحوه‌ی جمع آوری اطلاعات برای تهیه لیست قرمز افزود: اطلاعات ارائه شده در مورد گونه‌ها در لیست قرمز قبلا توسط افراد شخص جمع آوری شده است و به صورت مقاله یا گزارش به چاپ رسیده است.


وی در ادامه توضیح داد: این اطلاعات در نهایت توسط افراد متخصص در زمینه انتشار لیست قرمز مورد بازبینی قرار می‌گیرد و بعد از طی مراحل حساس، سخت و طولانی مجوز انتشار پیدا می‌کند.

رئیس گروه خزندگان و دوزیستان با اشاره به تعداد گونه‌های قرار گرفته در لیست قرمز گفت: براساس گزارش اعلام شده از سوی سازمان حفاظت جهانی، 16 پستاندار، 22 پرنده، 13 خزنده، 4 دوزیست و 30 ماهی از ایران در لیست قرمز قرار گرفته است که در مجموع 85 گونه مهره‌دار در معرض تهدید خطر انقراض قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به آمار AUC در سال 2013 از کل گونه‌های موجود در ایران 21 درصد پستانداران، 13 درصد پرندگان، 31 درصد دوزیستان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

رئیس گروه خزندگان و دوزیستان دفتر حیات وحش با اشاره به اقدامات سازمان محیط زیست جهت کاهش تهدیدات پیرامون گونه‌ها، افزود: سازمان محیط زیست در تلاش است تا با اقدامات گوناگون از جمله حفاظت از زیستگاه‌ها، حفاظت از گونه‌ها، ممانعت از اشغال زیستگاه‌ها، جلوگیری از برداشت بی رویه از گونه‌ها و بررسی و مبارزه با بیمار شدن گونه‌ها از گونه‌هایی که در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند محافظت کند.

وی در پایان گفت: دفتر حیات وحش در سازمان محیط زیست تلاش می‌کند با بررسی وضعیت گونه‌های در معرض انقراض آنها را به عنوان گونه حفاظت شده معرفی کرده و با همکاری سایر دستگاه‌ها از کاهش آن از طریق صید و شکار بی رویه جلوگیری کند و در پاره‌ای از موارد با تکثیر و پرورش گونه‌ها آنها را مورد حفاظت قرار دهد.