در خلال یک عمل جراحی ، تخمدانها از حفرۀ شکمیِ سگ ماده خارج می گردند ، به نحوی که دیگر حیوان توانایی تولید مثل نخواهد داشت.
تخمدانها را می توان از طریق پهلو با در طول خط میانیِ شکم خارج کرد. اگر قرار است که تمام رحم نیز با تخمدانها برداشته شود ، انجام عمل از خطر میانیِ شکم برتری دارد.
مطالب زیادی در دفاع از برداشتن تخمدانها یا بر علیه آن بیان شده است. از یک سو ، این عمل گرفتاریها و مشکلات توأم با دوره ای فحلی و توله ای ناخواسته را که اغلب منجر به افزایش جمعیت سگهای ولگرد می شود، از میان می برد. از سوی دیگر، برداشتن تخمدانها سگ را چاق و تنبل می کند.
خیلی از پزشکان تمایلی به برداشتن تخمدانها ندارند . زیرا ترجیح می دهند که ببینند جمعیت سگهای ولگرد با سترون کردن سگهای نر کنترل شوند .
به هر حال ، در صورتی که چاره ای جز برداشتن تخمدانها نباشد ، آنگاه برداشتن کامل رحم و تخمدانها را پیشنهاد و به آن عمل می نمایم. این عمل از عوارض رحمی در اواخر زندگی پیشگیری می کند
.
بهترین سن برای برداشت تخمدانها نظریات متفاوتی در این ارتباط وجود دارد. بسیاری از دکتران دامپزشک بر این نکته پا فشاری می کنند که باید سگ ماده دست کم یک دورۀ فحلی را پشت سر بگذارد .

صرف نظر از اینکه آیا سگ ماده یک بار فحل شده است یا خیر ، سن شش ماهگی می باشد. توله در سن شش ماهگی به اندازۀ کافی بزرگ شده است که بیهوشی عمومی را تحمل کند و به اندازۀ کافی جوان هست که بسرعت ترمیم یابد و فوراً بهبود پیدا کند.

آیا می توان تخمدانهای سگهای پیرتر را برداشت ؟
البته این عمل را می توان در هر زمانی انجام داد. به نظر می رسد که بعضی از سگهای مادۀ بدون تخمدان فحل می شوند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ناشی از بافت غیر عادیِ تخمدانی است که در حفرۀ شکم شناور مانده است. دستیابی به این بافت ناممکن می باشد ، ولی از آنجا که سگ مادۀ فاقد تخمدان آبستن نمی شود، خطرناک نیست.
آیا عمل برداشت تخمدانها پر هزینه است ؟
نسبتاً زیرا به جراحیِ شکمی و بیهوشی عمومی نیاز دارد.
جانشینهای برداشتن تخمدانها
همانطور که اشاره شد ، جانشینهایی برای برداشتن تخمدانها وجود دارد ولی جای بحث دارند ، زیرا هیچیک از آنها کاملاً رضایت بخش نیستند، چه اینکه تا حد بسیار زیادی به دقت و استعمال آنها توسط صاحب سگ بستگی دارند .
با اینکه قرصهای ضد بارداری که در خلال دورۀ فحلی هر روز خورانیده می شوند فحلی را تضعیف می کنند ولی آن را به طور کامل از بین نمی برند. با این حال ، آنها نیز همانند تزریق داروهای ضد آبستنی ، از بارداری حیوان جلوگیری خواهند کرد. به هر حال ، در اکثر موارد صاحب سگ باز هم مجبور است که سر و صدای سگهای نرِ معارض را تحمل کند.
ایراد دیگری که باید در نظر داشت این است که استفادۀ مکرر از هورمونها می تواند زمینه را برای عفونت رحمی فراهم کند.
مسلماً شایسته است که همیشه پیش از توسل به عمل جراحی از دکتر دامپزشک خود بخواهید تا معایب و محاسن هر دو روش داروهای ضد بارداری و برداشت تخمدانها را برای شما شرح دهد.
نکته ای که به آن اشاره شده در صفحات قبل ارزش یادآوری را دارد ، یعنی فرآورده ای گوناگونی که به منظور جلوگیری از عمل جفتگیری برای مالیدن به دستگاه تناسلی سگ ماده تهیه می شوند ، کاملاً بی فایده هستند .


تهیه وتدوین - یاسر

اختصاصی میهن پت