عبدالرضا کوهپایه فاصله بندرعباس تا سیرجان را با شعار "شکارچی تفنگت را زمین بگذار" و برای توقف کشتار حیوانات و جلوگیری از تخریب محیط زیست رکاب می زند.

عبدالرضا کوهپایه شامگاه شنبه در حین ورود به جیرفت به ایرنای کرمان گفت که "رکاب زنی را با دوچرخه از استان هرمزگان آغاز کردم و در شهر جیرفت مورد استقبال مردم ورزش دوست این شهر قرار گرفتم."

این فعال محیط زیست همچنین گفت که "این سفر را سه روز پیش از بندرعباس آغاز کردم و در ادامه از شهرستان های این مسیر از جمله رودان، کهنوج، جیرفت، کرمان عبور می کنم و در انتها به سیرجان خواهم رسید."

عبدالرضا کوهپایه با اشاره به اینکه "تاکنون 310 کیلومتر رکاب زدم و قرار است در این سفر 800 کیلومتر را رکاب بزنم تا به مقصد نهایی که شهرستان سیرجان است برسم"، گفت: "با توجه به اینکه در فصل شکار قرار داریم صیانت از محیط زیست یک وظیفه همگانی می باشد، بر خود لازم دانستم با این حرکت نمادین توجه مردم را نسبت به اهمیت محیط زیست جلب کنم زیرا حفظ محیط زیست یک همکاری جمعی نیاز دارد.

وی استقبال از برنامه های محیط زیست را "کمرنگ" توصیف کرد و گفت: "نیاز است با مشارکت دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه توجه مردم را به صیانت از محیط زیست جلب و فرهنگ محیط زیست را در جامعه نهادینه کنیم."

عبدالرضا کوهپایه ابراز امیدواری کرد که این گونه حرکت ها که به منظور مخالفت با شکار غیر مجاز، زنده گیری حیات وحش و شکار بی رویه گونه های در معرض خطر آغاز شده ، تداوم داشته باشد تا روزی برسد که هیچ خطری محیط زیست را تهدید نکند.

منبع: iranwire.com