اين سگ نر شيتزو ترير با گوشها و كمر توسي رنگ و بدن سفيد چهارشنبه شب دزديده شده ،خانواده اين سگ در شرايط بسيار بدي هستند لطفا اين پست رو اونقدر به اشتراك بگذاريد تا افراد بيشتري مطلع بشن همين كار ساده ميتونه در پيدا شدن اين زبون بسته كه خيلي به صاحبش وابسته بوده كمك كنه لطفا چند لحظه وقت بذارين و به اشتراك بگذارين تا اين پسر به خونه خودش برگرده ، از يابنده تقاضا ميشه با شماره٠٩٣٥٥٤٢٤٢٠٦ تماس بگيره و يك مژدگاني عالي دريافت كنه. ضمنا موهاي سگهاي دزديده شده رو ممكنه كوتاه يا رنگ كنند.