در حال حاضر، قابل قبول ترين روش درمان Sepration anxiety (آزمون اصظراب جداسازی)، عزيمت برنامه ريزي شده است. اين روش شامل تنظيم تنها بودن سگ با قرار گرفتن در جدايي هاي كوتاه مدت است. از آنجائيكه پاسخ استرسي حيوان با فاصله كوتاهي از عزيمت صاحب اتفاق مي افتد (طي 30 دقيقه)، سگ تنها براي زمانهاي بسيار كوتاه تنها بماند (چند ثانيه تا چند دقيقه) تا اطمينان حاصل شود كه قبل از بروز علائم، صاحب برمي گردد. قبل از آنكه اين زمانهاي عزيمت افزايش يابد صاحب بايد از عدم استرس داشتن حيوان اطمينان حاصل كند. صاحب بايد كاملاً مراقب علائم نگراني و تشويش حيوان (anxiety) باشد و از اينكه حيوان خوشامدگويي عجيب و طولاني ندارد مطمئن شود. بعد از اينكه اين عزيمتهاي كوتاه به 30 دقيقه رسيد، زمان تنها ماندن سگ مي تواند به زمانهاي بيشتري افزايش يابد. هنگامي كه سگ به مدت 5/1 ساعت تنها ماند، او مي تواند تمام روز را تنها طي كند.

عزيمت و بازگشت بايد كاملاً آرام و بدون رويداد مهم انجام گيرد تا اين رفتار بر سگ تقويت (overstimulating) نشود. سگ نبايد در هنگام ترك صاحب يا برگشت او مورد توجه قرار گيرد. توجه زياد قبل از عزيمت يا برگشت به نظر مي رسد نگراني (anxiety) را در هنگام جدايي بيشتر كند و اين قضيه براي صاحبين خيلي آسان نيست. اسباب بازي هاي بي ضرر و ايمن مي توانند در اين جدايي هاي كوتاه مدت مورد استفاده قرار گيرد. تلويزيون يا راديو مي توانند روشن باشند يا اسباب بازي هاي جويدني را مي توان براي سگ فراهم كرد.

دارودرماني نگراني گاهي اوقات براي كاهش آن انجام مي گيرد. اينها معمولاً براي سگهايي كه شديداً دچار Sepration anxiety هستند و يا هنگامي كه صاحبين مجبورند در هنگام درمان سگشان را براي مدت طولاني تنها بگذارند استفاده مي شود. استفاده از دارو اين اجازه را به سگ مي دهد كه زمانهاي طولاني تري را بدون نگراني و تشويش طي كند. با وجود اين، در بيشتر موارد داروها به عنوان راه حل پيشنهاد نمي شوند و بايد با تركيب برنامه درماني ذكر شده انجام گيرد. دامپزشك بايد براي اطلاعات ديگر و در مورد ايمني و اثر بخشي داروهاي كاهنده نگراني مورد مشورت قرار گيرند.

در موارد شديد، صاحب بايد قدمهايي را در جهت كاهش وابستگي سگ به انسان انجام دهد. در اين مورد صاحب بايد در دوره هايي از زمان، گاهي تا 3 هفته از سگ چشم پوشي كند. اين قضيه ارتباط بين صاحب و سگ را نمي شكند اما وابستگي شديد سگ را كاهش مي دهد و اين اجازه را مي دهد كه در مواقع عدم حضور صاحب آن را بدون نگراني تحمل كند. چشم پوشي از حيوان خانگي مورد علاقه تان ممكن است سخت باشد اما بايد به خاطر داشته باشيد كه نتيجه آن رابطه شاد و سالم بهتر و بيشتر خواهد بود.