سلاژينلا selaginella ( از سرخس ها است )

[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/wj8jo1f42ogksbfq05.jpg[/IMG]
Spikemossخانواده : سلاژينلاسه selaginellaceae
جنس : در حدود 700 گونه را شامل ميشود .
مبدا : اروپا ، آفريقاي مركزي ، نواحي گرمسير امريكا و جنوب آمريكا و استراليا .
نوع : از گياهان راست و بالا رونده است كه گاهي اوقات از نظر شكل ظاهري شبيه خزه ها است .
برگها : برگها به طور مارپيچي به دور ساقه ها ميپيچند ، رنگ آنها سبز روشن است .
گل : مانند سرخسها گل ندارد.
خاك : مخلوطي از سه قسمت خاك نرم و از نظر ارگانيك قوي به همراه پيت ( تورب ) و يك قسمت ماسه .
موارد استفاده : براي باغهاي كوهستاني ، باغچه هاي زمستاني يا گلدان استفاده ميشود.
موقعيت : در روشنايي كامل دور از اشعه مستقيم آفتاب .
موقع كاشت : در تمام مواقع سال .
تكثير : ازدياد گياه توسط تقسيم صورت ميگيرد.
________________ iranmember.com/showthread.php?t=5608