ارديسيا ardisia


[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/65bonwe351go1hyyfa5l.jpg[/IMG]
ارديسيا ardisia

آرديسيا بوته اي است فوق العاده جذاب كه ميوه هاي قرمز پر دوامي به شكل آلبالو ميدهد.
گلهاي گياه ارديسيا در واقع ميوه هاي سال آينده را بوجود مي آورند.
براي اينكه گلها حتما به ميوه تبديل شود لازم است به گياه حتما نور زيادي بتابد.
در زمستان تابش مستقيم نور آفتاب نيز مفيد است .

[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/nh6lbfvdnr6kkerjy5e1.jpg[/IMG]
ارديسيا ardisia

درجه حرارت مطلوب براي گياه زينتي ارديسيا 20 تا 22 درجه سانتيگراد است.در زمستان حرارت ميتواند تا چند درجه پايين تر باشد.
وقتي گرماي اطراف گياه ارديسيا بالاست به رطوبت بيشتري نياز دارد.
به هنگام گل دادن بهتر است گلدان ارديسيا را به مكان خشك تري منتقل كنيم تا ميوه هاي بيشتري توليد كند.

[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/y9icopt3z2za2f53lg.jpg[/IMG]
ارديسيا سرناتا Ardisia-Crenata

حاشيه ضخيم شده برگهاي ارديسيا محتوي نوعي باكتري به نام bacillus foliicola است كه داراي همزيستي با گياه ارديسيا است .

حيات گياه ارديسيا و باكتري به اين همزيستي متقابل بستگي دارد.

تكثير اديسيا از راه بذر صورت ميگيرد . iranmember.com/showthread.php?t=5608