لیندا یا نخل دم اسبی یا پافیلی ELEPHANT FOOT TREE / NOLINA RECURVATA -BEAUCARNEZ/BEUCARNEA RECURVATA[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/igbg6bypmphby45rhzlv.jpg[/IMG]
لیندا یا نخل دم اسبی یا پافیلی elephant foot tree / nolina recurvata -beaucarnez/beucarnea recurvata

نام علمی: BEUCARNEA RECURVATA
نام متداول : لیندا یا نخل دم اسبی ponytail palm . به این گیاه پا فیلی ELEPHANT FOOT TREE هم میگویند چون ساقه گیاه در انتها بسیار ضخیم شده و به شکل پای فیل در می آید .
نام های دیگر گیاه لیندا :
ponytail palm, bottle palm, nolina, elephant-foot tree
خانواده ( تیره ) : روساسه Ruscaceae
این جنس شامل 24 گونه است که در بر گیرنده درختچه ها و درخت های همیشه سبز است .
منشاء ( زيستگاه طبیعی ) : بیابان های مکزیک و جنوب غرب آمریکا[IMG]http://***********.ir/imagecenter/images/6sy18zdyzdr42890us5p.jpg[/IMG]
لیندا یا نخل دم اسبی یا پافیلی elephant foot tree / nolina recurvata -beaucarnez/beucarnea recurvata
برگ: برگهای باریک و کشیده با سطح مقطع کم و مقاوم و ضخیمی دارد تا از تبخیر آب ممانعت کند. طول برگها به 180 سانتیمتر و عرضی تا 2.5 سانتیمتر پیدا میکنند.
ارتفاع گیاه : لیندا میتواند به ارتفاع 9.1 متر نیز برسد و پهنای پایه ای در حد 3.1 متر بیابد . گیاهان خانگی معمولا در حد 1.8 نا 2.4 متر باقی میمانند.
کاربرد گیاه لیندا : میتوان در محوطه باغ و حیاط و یا حتی در داخل خانه د رمجاورت نور کامل از ان استفاده کرد.
نور: بهترین رشد لیندا در نور کامل Full sun و تابش مستیم آفتاب حاصل میشود اما در نور غیر مستقیم و سایه روشن نیز میتواند دوام اورده و عادت کند.
دما : حرارت بالا را دوست دارد اما با حرارت متوسط نیز سازگار است . در دامنه دمایی 12 تا 21 درجه رشد کرده و به سرما حساس است . دمای لازم برای زمستان گذرانی حداقل در حدود 10 درجه سانتیگراد است .
آبیاری : به دلیل خصوصیات گیاه لیندا برای زیست در شرایط طبیعی خودش ،گیاه لیندا قادر است تا یک سال آب را در ساقه خود ذخیره کند. بهتر است رطوبت خاک پایین باشد و خاک در بین دو آبیاری کاملا خشک شود . در طول فصل رشد بهتر است گیاه هر سه هفته یک بار آبیاری شود و در طول زمستان به نظر میرسد که بار آبیاری برای گیاه کافی است یعنی به اندازه ای که مانع از پژمردگی برگهای گیاه شود . آبیاری بیش از حد به گیاه لیندا متداولترین علت آسیب و نابودی گیاه است .
خاک : بهترین خاک شامل رس ، و شن مواد آلی که بیشتر شامل خاک برگ باشد می باشد. زهکشی خوب خاک الزامی است .
تکثیر: از طریف کاشت بذر یا ریشه دار کردن جوانه هایی که بر روی ساقه گیاه می روید صورت میگیرد.

________________ iranmember.com/showthread.php?t=5608