دوستان سلام ،همه ادعای کمک می کنن ولی موقع کمک که می شه هیچ کسی نیست در حال حاضر یه سگ داریم که تصادف کرده و صاحبش با هزار تا دروغ که پیداش کرده این کوچولو را به موسسه حمایت از حیوانات اصفهان دادنش و رفتن به امان خدا. تو این مدت خانم حسینی با زحمت از این سگ نگهداری کردن و تمام هزینه هاش رو پرداخت کردن اما شرایطشون خیلی سخت شده و در حال حاضر نیاز به کمک دوستان حامی داریم لطفا با شماره 09307380058 برای حمایت از این کوچولو تماس بگیرین .