ديستمپر در گربه ها از جهاتي شبيه ويروس پانلوكوپني(panleukopenia) شناخته شده است,يك بيماري كشنده و متداول ميباشد كه روي گربه هاي سراسر جهان تاثير ميگذارد.تمام دامپزشكان واكسيناسيون عليه اين بيماري را در سنين كمتر توصيه ميكنند.بسيار مفيد ميباشد كه از نشانه ها,تشخيص و درمان اين بيماري كشنده آگاه باشيد.


نشانه هاي ديستمپر


ديستمپر بيشتر روي گربه هاي جوان و باردار تاثير ميگذارد.در حقيقت,گربه هاي مسن ترممكن است اين ويروس را بگيرند و به هيچ وجه علائمي نشان ندهند.بيشترين نشانه هاي معمول ويروس پانلوكوپني(panleukopenia)شامل موارد ذيل ميباشد:


· تب
· امتناع از غذا خوردن
· افسردگي و ديگر تغييرات رفتاري
· از دست دادن وزن
· اسهال و استفراغ,گاهي همراه با لكه هاي خوني
· هايپوترمي(hypoth*****)
· كم شدن آب بدن

اگر يك گربه باردار به ديستمپر مبتلا شود,ممكن است سقط جنين داشته باشد يا بچه هايي مرده بدنيا آورد. يكي از خطرناك ترين قسمت هاي ويروس ديستمپر در گربه هاي جوان و باردار اين ميباشد كه آنها ضعيف شده و نسبت به ديگر بيماري ها و عفونت ها حساس تر ميشوند.


تشخيص دادن ديستمپر در گربه ها

اگر پت شما هر يك از نشانه هايي را كه در بالا ليست شده است را داشت,او را سريعتر از حد ممكن نزد دامپزشك ببريد تا آزمايش هايي روي آن انجام شود.يك تشخيص و درمان فوري براي حفظ سلامتي گربه شما بسيار اهميت دارد.دامپزشك شما ديستمپر را با انجام تعدادي تست و آزمايش مختلف تشخيص خواهد داد.در ابتدا دامپزشك نشانه هاي فيزيكي از بيماري را در گربه و سابقه پزشكي او را بررسي ميكند.

زيرا تعدادي از بيماري هاي ديگر همراه با نشانه هاي مشابه به پانلوكوپني(panleukopenia) وجود دارد كه عبارتند از لوسمي در گربه ها و سالمونلا(salmonella) وجود دارند.اين بسيار اهميت دارد كه شما و دامپزشك اطمينان پيدا كنيد كه گربه تان مبتلا به ديستمپر ميباشد و وضعيت هاي ديگري ندارد.يك شمارش كامل خون بطور قطعي ميتواند كمك به تشخيص بيماري هاي اساسي كند.با گرفتن مقدار كمي از خون پت شما و تجزيه آن در آزمايشگاه دامپزشك ميتواند به تعداد سلول هاي سفيد خون پي ببرد.تعداد سلول هاي سفيد خوني در گربه هاي مبتلا به ديستمپر كم ميباشد بعلاوه ممكن است ميزان گرده عاي خون پايين تري داشته باشد.

درمان ديستمپر
براي ويروس ديستمپر درمان شناخته شده اي وجود ندارد.بهترين گزينه موجود درمان نشانه هاي ويروس و اطمينان پيدا كردن از اين ميباشد كه گربه شما آثار ممكن سلامتي را تا زمانيكه دوره بيماري سپري شود را داشته باشد. تعدادي راه وجود دارد كه شما بتوانيد پت خود را ماداميكه از ديستمپر در رنج ميباشد تندرست نگهداريد. تزريق خون ممكن است ضروري باشد.آنتي بيوتيك ها ميتوانند احتمال عفونت هاي ثانويه را كاهش دهند.درمان هاي ضد استفراغ هم مي توانند گربه شما را در سطح نرمالي از نيرو و وزن نگهدارند.

بهترين درمان موثر ديستمپر عوامل پيشگيرانه ميباشند.متاسفانه بطور كلي اجتناب پذير ميباشد.بچه گربه ها بايد در هفته هاي اول زندگي خود واكسني عليه ديستمپر دريافت كنند.اگر شما يك بچه گربه جديد گرفتيد براي مطمئن شدن با يك دامپزشك صحبت كنيد تا يك واكسيناسيون مرتب و صحيح را در برنامه خود قرار دهيد.با برخي از دورانديشي ها شما ميتوانيد اطمينان پيدا كنيد كه پت شما هيچوقت به ديستمپر مبتلا نمي شود.


منبع: drasnaashari.******.com