دیده بان حقوق حیوانات: جوجه پرنده های به جا مانده در تالاب هامون رهاسازی شدند.


به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان جوجه های بجا مانده از خشک شدن تالاب هامون پس از نگهداری و مراقبت رها سازی شدند.


محمودی مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به ورود سیلاب در زمستان گذشته به تالاب هامون و از سویی استعدادهای بی نظیر این تالاب در مباحث زیست محیطی شاهد مهاجرت هزاران قطعه پرنده به تالاب هامون بودیم که وسعت مهاجرت با توجه به مقدار اندک آب و همچنین بازه زمانی نگهداری آن، بسیار نکته ی مهمی است، در چنینی شرایطی و با آغاز فصل گرما در سیستان بسرعت آب تالاب شروع به خشک شدن نمود و هزارن تخم و جوجه پرنده مهاجر در معرض خطری جدی قرار گفتند که با اقدام به موقع این اداره کل و ایجاد کمیته های مشترک با سمن های زیست محیطی و مردم محلی، اقدامات نگهداری و مراقبت شروع شد و دسته های جوجه های جمع آوری شده بصورت دسته هایی بر اساس نوع گونه و سن در محل های پیش بینی شده جمع آوری و مراقبت می شدند و با گذشت زمان و بهبودی یا فرا رسیدن موعد مهاجرت رها سازی انجام می شد. و آخرین دسته از پرنده ها که پس از اقدامات نگهداری، بیومتری و … توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زابل رهاسازی شدند تا آخرین میهمانان تالاب به خاطره ایی خوش و یادی مهربان از تالاب بروند و داستانها از دستان گرم مردم تالاب و روزهای بی آب آن برای همگان بگویند.