نام فارسی :هوستا

[IMG]http://fgni.******.com/هوستا%20ابلق[/IMG]

Hosta Fortuneiنام علمی :

تیره – خانواده :Funkiaceaeمشخصات کلی گیاه :

گیاهی است دائمی به ارتفاع یک متر

مشخصات برگ : برگها سبز کم رنگ با مرکز زرد کرمی به شکل بیضی تا قلبی شکل

مشخصات گل : شیپوری و به صورت خوشه ای ، بنفش کم رنگ که در اوایل
تابستان ظاهر می گردند

حداقل دمای مورد تحمل : 5 -درجه سانتیگراد

مکان رشد : نیمه سایه و محلهايي كه در معرض نور مستقيم افتاب نباشد

به زهكشي بسيار حساس بوده و در محلهاي فاقد زهكشي و با خاك سنگين از رشد ان كاسته ميگردد
ازدیاد: از طریق تقسیم گیاه در اوایل بهار امکان پذیر می باشد.


نحوه كاشت : براي كاشت در محلي كه قبلا زهكشي مناسبي در ان ايجاد شده اقدام به كاشت گياه ميكنيم البته يكي دو هفته قبل از كاشت كود پوسيده دامي و خاك برگ به محل كاشت اضافه نموده و سپس ريشه هاي تقسيم شده از گياه اصلي را در محل مورد نظر بكاريدfgni.******.com/cat-2.aspx