سلام وقت بخیر
بنده تانک 220×100×50 دارم که داخلش یک آروانا 50سانتی یه نایف50سانتی و یه فلاورباکس 30 سانتی دارم.. بدنبال علایم انگل روده ای هگزامتیا در نایف و فلاور از تانک خارج و قرنطینه شدن.. سوال بنده:
مطمئنا انگل و تخم انگل در اب و دکور و فیلتر موجوده چطور از ابتلا آروانا جلوگیری کنم و تانک رو انگل زدایی کنم که ماهیای جدید و یا ماهیای درمام شده در قرنطینه مجدد مبتلا نشن؟
تشکر