درک و بورلی ژوبرت فیلمسازان برنده ی جایزه هستند. آن ها کاوشگران شبکه ی National Geographic و حامیان حیات وحش هستند که به مدت 30 سال در آفریقا به کاوش و تحقیق پرداخته اند.

مأموریت آن ها شناخت و حفاظت از حیوانات شکارچی بزرگ و دیگر گونه های مهم حیات وحش می باشد که مسیر حفاظت و بقا را در حیات وحش آفریقا تعیین می کنند. این دو بنیان گذاران طرح گربه های بزرگ با همکاری شبکه ی National Geographic هستند، که در حال حاضر اعانه ی 39 کمک مالی در 17 کشور را برای حفاظت از گربه سانان بزرگ جمع آوری می کنند.


ژوبرت ها تا کنون 25 فیلم برای شبکه ی National Geography درست کرده اند و 11 کتاب، چندین مقاله ی علمی و مقاله های زیادی برای مجله ی National Geographic منتشر کرده اند. هم چنین بورلی ژوبرت یک عکاس ستایش شده می باشد و نمایشگاه های بین المللی وی نیز به افزایش آگاهی برای وضعیت اسفناک گربه سانان بزرگ در سراسر جهان کمک کرده اند. در سال 2011 درک و بورلی از طرف رییس جمهور باتسوانا برای تلاش های شان در این کشور، با نشان ریاست جمهوری خدمات شایسته ی ستایش مورد تقدیر قرار گرفتند. فیلم سال 2011 ژوبرت ها، " آخرین شیرها " در باتسوانا فیلمبرداری شد و از آن زمان تا کنون تبدیل به سفیر جهانی قدرتمندی برای شیرها ی حیات وحش شده است. بیش از 350 میلیون نفر بیننده ی این فیلم بودند و مجموعه ای از از جوایز بین المللی ازآن این فیلم شد.در سال های اخیر، ژوبرت ها امدادهای حفاظتی شان را از طریق یکی از سرمایه گذاری های دیگر با عنوان" حفاظت دشت های بزرگ " گسترش داده اند. درک مدیر عامل این شرکت است و همراه با شرکای تجاری خود، آن ها راهی برای گردهم آوردن توریسم و جوامع حفاظت حیات وحش پیدا کرده اند. آن ها از طریق این کار می توانند به تأمین بودجه برای بخش های بزرگی از زمین که می تواند برای حیات وحش محلی و جوامع اطراف آن حفاظت شود بپردازند. امروزه، این زمین مجموعاً 1.8 میلیون هکتار از آفریقا را دربردارد. اقدامات ژوبرت ها به عنوان فیلمساز، همراه با طرح گربه های بزرگ و حفاظت دشت های بزرگ ، یک هدف را دنبال می کنند: نجات محیط وحش آفریقا و حفاظت از موجوداتی که زندگی شان بسته به این اماکن است.

رییس جمهور باتسوانا اخیراً به خوبی اظهار کرد:" شور و اشتیاق آن ها در طول زندگی برای همدیگر، گربه سانان بزرگ و برای آفریقا بوده است..... آن ها فرزندان واقعی آفریقا هستند."