امیدوارم فقط تکراری نباشه

این حیوان خانگی یک خوکچه ی هندی و بزرگترین جونده ی جهان است که با دختری به نام "ملینا تیپالدوس" در تکزاس زندگی میکند.