همانطور که میدانید در ایرانزمین تعداد بسیار زیادی هیولای حیوان ستیز در جلد انسان زندگی میکنند که خود را تنها مالک زمین و زمان میدانند. این هیولاها بشدت با انسانهای مهربانی که به حیوانات گرسنه غذا رسانی میکنند اعتراض و گاها" پا را فراتر گذاشته دعوا و کتک کاری میکنند که چرا به گربه های کوچه و خیابان غذا میدهید و باعث میشوید اینها زاد و ولد کنند بیایند در حیاط ما و ایجاد مزاحمت کنند!!!! (حال خدا داند اگر گربه بدبختی به حیاطی برود چه مزاحمتی برای این بی انصاف ها ایجاد میکند؟)

برطبق آماری که کشورهای مترقی منتشر کرده اند عمر گربه های خیابانی بین ۴-۶ سال است و عمر گربه های خانگی بین ١٢ تا ١٨ سال. همانطور که نوشتم این آمار مخصوص کشورهائی است که حقوق حیوانات تا حدی در آنها رعایت میشود و گربه های خیابانی در ایران اکثرا" زیر یک سالگی از بین میروند.

غیر از بیماریهای عفونی و کبدی و روده ای و سوء تغذیه که باعث از بین رفتن گربه های خیابانی میشود، چندین بیماری خطرناک و کشنده ویروسی گربه ها (مخصوصا" بچه گربه ها) را مبتلا می سازد که علائم بعضی از آنها مشابه یکدیگر است، از جمله موارد زیر: (این بیماریها مخصوص خود گربه است و به هیچ وجه قابل سرایت به انسانها نیست)

FCV - Feline Calicivirus
FIP - Feline Infectious Peritonitis
FeLV - Leukemia Virus
Panleucopenia
FIV - Feline Immunodeficiency Virus
PKD - Polycystic Kidney Disease

جهت کسب اطلاعات کامل درمورد بیماریهای کشنده گربه ها میتوانید به لینک های موجود در گوگل مراجعه کنید.

برای پیشگیری از بعضی از این بیماریها واکسن به گربه های خانگی تزریق میشود ولی گربه هایی که در محیط باز زندگی میکنند مرتبا"‌ در معرض هجوم این ویروسها هستند که در هوا پخش میباشند و درصورت مبتلا شدن یک بچه گربه این بیماری به سرعت به دیگر گربه ها سرایت میکند و بدلیل عدم درمان عاقبت آنها مرگ است در گوشه خیابان یا گوشه یک پارکینگ بعد از تحمل چند روز درد و شکنجه. تکرار میکنم این امراض ویروسی فقط مربوط میشود به خود گربه ها نه انسانها،‌ لطفا" به همسایه ها و دوستان و فک و فامیل های شاکی و حیوان ستیز توضیح دهید که نترسند و اگر دیدند یک گربه بیمار گوشه ای افتاده از سرایت بیماری وحشت زده نشوند و لگدی به گربه نزنند که چرا بدبخت بیمار شده و گوشه ای افتاده. اگر کمکی بهش نمیکنند دست کم کاری به کارش نداشته باشند تا بلکه خدا زودتر جانش را بگیرد و از این دنیای کثیف مخصوصا" این کشور بیرحمی ها نجاتش دهد.

منبع:پیج دیده بان گربه های ایران