سلام
درخواست واگذاری دو گربه ماده 6 ماهه که کامل واکسیناسیون شدند.
یکی از گربه‌ها رو وقتی که نوزاد بود توی یک کارتون به همراه چند تا بچه گربه مرده پیدا کردم. اون یکی رو هم برای اینکه اولی تنها و بدون معاشرت با گربه‌های دیگه بزرگ نشه از یکی از دوستان گرفتم.
چون در نهایت می خواهم که گربه‌ها آزاد باشن نیاز به کسی هست که حیاط داشته باشه و یک مدتی ازشون نگهداری مختصری بکنه تا کم کم به بیرون عادت کنن و برن. با توجه به اینکه رو به سردی هوا هستیم، لازمه که سریعتر گربه‌ها رو واگذار کنیم.
بابت زحمتی که برای گربه‌ها می‌کشید ممنونم.