سلام.
پیشی خوشگل من که توی حیاط و پارکینگ زندگی می کنه جدیدا مورد بی مهری بعضی از همسایه ها قرار گرفته میگویند باید از اینجا بره.
این پیشی ناز و مهربون و نجیب و بی صدا و اهل بازی هست. با همه زود دوست میشه.
شبها پشت در واحدمون میخوابه. به علت مخالفت پدرم نمیتونم بیارمش توی آپارتمان.
هیچ آزار و اذیتی ندارد. تمنا میکنم از کسانی که خانه ی حیاط دار دارن سرپرستی این پیشی خوشگل را به عهده بگیرند.
این پیشی توی آپارتمان هم میشه نگهش داشت. من و خانوادم نگران آینده ی اون هستیم. اگر سرپرستی براش پیدا نشه باید راهی کوچه و خیابان بشه.
اون از خیابون و ماشین به شدت میترسه .
خواهش کمک کنید تا پیشیم صاحب سرپرست بشه.
اون فقط به محبت , غذا و جای گرم نیاز داره.