یافتم، ببخشید سوالم اینجا مطرح کردم آخه میخواستم دوستمون با این پرنده ها خوشگلش لایک کنم، خلاصه ببخشید