من بمانی هستم...کلسی ویروس گرفته بودم.زیر مصالح ساختمانی یه گوشه داشتم برای همیشه میخابیدم.خاله آنیتا پیدام کرد.بعد کلی دوا درمون حالا دیگه حالم عاااااااااااااااااااااااا االیه.خاله خیلی سرش شلوغه.کلی پیشی برای مراقبت دورش هستن.الانم چون جا نداشت من پیشه دوست خاله هستم.دوست خاله آنیتا گفته فقط چند روز دیگه میتونه ازم نگهداری کنه....من خیلی اهل بغلو اینا نیستم....
اما نمیخام برگردم خیابون.خاهش میکنم اگه جایی دارین که من بتونم در کنارتون زندگی کنم ،منو ببرین..من وقت زیادی ندارم و اگه کسی پیدا نشه باید برم خیابون:(((((
09367970936فقط با همین شماره تماس بگیرید