سه شنبه 8/مهر / 1393 تجمع حامیان حیوانات برای توقف کشتار سگهای بی سرپناه و بی دفاع در مشهد ، فوق العاده برگزار شد
ممنون از تمام کسانی که برای دفاع از این فرشتگان در این تجمع شرکت کردند-از همه دوستان حمایت گر خواهش میکنم با مدیریت درست و برنامه ریزی همچین برنامه ای رو راه بندازن با اتحاد میشه همه کار انجام داد