با درود به تمام عزیزان
پناهگاه نجات بیش از 9 ماه تاسیس شده و هدف از ایجاد این پناهگاه
1. ترویج فرهنگ حیوان دوستی
2جلوگیری از حیوان ازاری
3. جلوگیر از سگ کشی توسط شهرداری

ادرس فیسبوک :FB/nejathaven
ادرس سایت:p-nejat.ir