از قدیم در رابطه با یکی از حرفه ایی ترین های دنیای "پرش" شنیده ایم. از آن زمان که در حکایت ها برایمان گفته اند که این حیوان همواره روی پاهای خود فرو می آید، حنی اگر از بلندترین ارتفاع به سمت زمین به حرکت درآید. گربه ها عاشق بازی و شیطنت هستند و پریدن نیز یکی از واکنش های طبیعی آنها در هنگام تفریح است. البته در مواقع خطر و تلاش برای فرار از یک موقعیت خطرناک نیز این قابلیت بسیار حیاتی را با خود همراه دارند.

یک بررسی (در سال1987) نتایج بسیار جالبی در رابطه با توانایی پرش و فرود گربه ها به دنبال داشت. در این مطالعه، 132 گربه مورد آزمایش قرار گرفتند و همگی آنها از ارتفاعی بلند به سمت زمین رها شدند، این بررسی که در نیویورک انجام شد؛ نشان داد که میزان آسیب های وارده به گربه هایی که از طبقه 1 تا 7 به سمت زمین رها شده بودند خیلی بیشتر از گربه هایی بودند که از طبقه هفتم به بعد به سمت زمین آمده بودند!


گربه ها زمانی که در حال کم کردن ارتفاع هستند، توانایی خود برای چرخاندن بدن را به شکل بهتری اجرا می کنند و با چرخاندن بدن خود را سالم به زمین می رسانند. از هفته سوم تا چهارم تولد این قابلیت در گربه ها فعال شده و در هفته ششم تا هفتم در بهترین شکل خود قرار می گیرند. استخوان کمر این موجودات به خوبی برای ایجاد چنین قابلیتی انعطاف پذیر است.
نکته: با آنکه گربه ها در پرش بسیار حرفه ایی هستند اما هرگز آنها را پرتاب نکنید چون به شدت از این عمل متنفر هستند و تمایل دارند این قابلیت تخصصی را تنها خود به اجرا بگذارند.منبع:زیست نیوز