سلام اینها سه تا بچه گربه ناز هستن که یه بی انصاف اونها رو از مادرشون جدا کرده و گذاشته بود تو خیابون. من اونها رو از زیر چرخ ماشینها جمع کردم. دو تا شون خیلی سر حالن ولی سومی یه کمی ضعیفه و چمشهاش هم یه کم عفونت داره. اون دوتا فکر میکنن که سومی که کمی هم ضعیفه مادرشون هست و سینه های اون رو میمکن. من نمیتونم از اینها مراقبت کنم. اگر کسی میخواد از اینها مراقبت کنه یه ایمیل به من بزنه. الان تهران هستن. بچه گربه های ناز