سلام اینها سه تا بچه گربه ناز هستن که یه بی انصاف اونها رو از مادرشون جدا کرده و گذاشته بود تو خیابون. من اونها رو از زیر چرخ ماشینها جمع کردم. دو تا شون خیلی سر حالن ولی سومی یه کمی ضعیفه و چمشهاش هم یه کم عفونت داره. اون دوتا فکر میکنن که سومی که کمی هم ضعیفه مادرشون هست و سینه های اون رو میمکن. من نمیتونم از اینها مراقبت کنم. اگر کسی میخواد از اینها مراقبت کنه یه ایمیل به من بزنه. الان تهران هستن.
بچه گربه های ناز
VID 20140921 092425 2 - YouTube