درخواست نگهداری یکی دو تا بچه گربه حداکثر یکی 2 ماهه و یا بچه های شیرخوار با مادرشون رو دارم. سالم، خونگی و رایگان. من تهران هستم.
امروز 30 شهریور 93
ارسال عکس به ایمیلم: poorashrafi@**********