دیده بان حقوق حیوانات: با شروع فصل پاییز، کم کم فصل کوچ «هوبره»، گونه ای کمیاب از پرندگان، از مناطق سیبری به منطقه بلوچستان پاکستان از راه می رسد و هرسال همزمان با این کوچ، مهاجرت اعراب خوش گذران برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به این منطقه برای صید این پرندگان شروع می شود.به گزارش رسانه های پاکستان، «فهد بن سلطان» یکی از شاهزادگان سعودی و حاکم استان تبوک در عربستان سعودی، زمستان سال گذشته، منطقه بلوچستان پاکستان را برای تفریح زمستانی خود انتخاب کرد و در مدت سه هفته اقامت در منطقه «چاگای» بلوچستان، بیش از دو هزار قطعه «هوبره» را صید کرد.

هوبره جزوه گونه های حفاظت شده از سوی نهادهای بین المللی حفاظت از محیط زیست است و از گونه های درحال انقراض محسوب می شود.
کارشناسان محیط زیست پاکستان پیش بینی کرده اند زمستان امسال حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون قطعه از این پرندگان به منطقه چاگای در بلوچستان پاکستان کوچ کنند. این پرندگان مدتی در این منطقه می مانند و سپس کوچ خود را به سرزمین های گرمسیری جنوب آسیا ادامه می دهند.

شکار این پرندگان از سوی نهادهای بین المللی حفاظت از محیط زیست ممنوع اعلام شده است اما دولت پاکستان به تعدادی از شاهزادگان عرب از کشورهای عربستان سعود، قطر، امارات و بحرین که تقریبا همه ساله به منطقه بلوچستان سفر می کنند، اجازه داده است تا روزانه حداکثر ۱۰ قطعه از این پرندگان را در برخی مناطق مشخص شده، شکار کنند.

از آنجا که سفر شاهزادگان و پولدارهای عرب به بلوچستان پاکستان، سود خوبی عاید سران قبایل بلوچ می کند و گاهی هم سهیه سفر حج برای آنان به دنبال دارد، این قبایل به گرمی از شکارچیان عرب در مناطق خود استقبال می کنند.

با وجود اینکه دولت پاکستان محدودیتهایی را برای شکار هوبره توسط این اعراب در نظر گرفته، اما این صیادان به قوانین و مقررات نهادی های بین المللی حفاظت از محیط زیست و نیز قوانین دولت پاکستان توجهی ندارند و تا جایی که بتوانند، سفره هایشان را با گوشت لذیذ هوبره های مهاجر، رنگین تر می کنند.