خبرگزاری تسنیم: مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با فعالیت سیرک‌ها مخالف هستم و باید تمامی فعالیت‌های سیرک‌ها حذف شود.اسماعیل کهرم در گفت‌وگو با خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم، در خصوص وضعیت سیرک‌ها در کشور اظهار داشت: ما مفهومی به معنای سیرک نداریم چرا که در تمامی دنیا دیگر فعالیت سیرک‌ها مورد توجه مردم قرار نمی‌گیرد در حقیقت در سیرک‌ها حیوانات مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار می‌گیرند که این باعث ناراحتی مردم می‌شود بنابراین از فعالیت سیرک‌ها استقبال نمی‌کنند.


وی ادامه داد: در گذشته در سیرک‌ها خروس را در مجمع یا سینی گذاشته و سینی را گرم می‌کنند، تا خروس این پا و آن پا کند و همزمان طبل می‌زنند که نشان می‌دهد خروس در حال رقص است درواقع حیوانات را در سیرک‌ها مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند و فیلم با بازنجیر مجبور به حرکاتی می‌کردند تا مردم شاد شده و لذت ببرند که باید بگویم مردم توجه شدند که این نمایش توسط حیوانات باعث لذت نیست بلکه شکنجه شدید علیه حیوانات است.


مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه با فعالیت سیرک‌ها مخالف هستیم، گفت: دیگر دنیا به نمایش مسخره غیرانسانی در سیرکها پشت کرده است، بنابراین باید سیرکها حذف شوند؛ باغ وحش نیز باید با استاندارد لازم فعالیت کند و اگر چنین نباشد مخالف فعالیت آنها نیز هستیم چرا در باغ وحش حیوانات پشت میله‌ها و قفس‌ها باشند وقتی فیلم حیات وحش را می‌توانیم با لذت و بدون آزار و اذیت حیوانات تماشا کنیم.
کهرم با اشاره به اینکه در باغ وحش‌های تهران گرگ‌ها روانی شدند چرا که خود را به در و دیوار زده و تصور می‌کنند که راه نجاتی دارند. چرا باید آنها را در اسارت نگه داریم، افزود: محیط زیست باید در راستای جمع آوری فعالیت سیرک‌ها، ارتقا و استاندارد باغ وحش برنامه داشته و اقدام کند.


وی در خصوص اینکه می‌گویند برخی حیوانات مانند الاغ و اسب را زنده جلو شیرهای باغ وحش می‌اندازند و زنده خواری صورت می‌گیرد، اظهار داشت: این طور نیست بنده می‌گویم که این صحت ندارد و هر فیلمی که منتشر شده ساختگی است چرا که از ابتدا اسب و الاغ پیر را ذبح کرده و به عنوان مواد غذایی در مقابل شیر می‌اندازند.


مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر بخواهند الاغ زنده را جلوی شیر بیاندازند همه قفس خون آلود شده و سر صدای زیاد پیش می‌آید بنابراین حیوان را ابتدا ذبح می‌کنند و به شیر یا پلنگ می‌دهند؛ ورود به باغ وحش‌هایی که استاندارد لازم را ندارند در حیطه وظایف محیط زیست نیست ولی این موضوع در اختیار شهرداری و دامپزشکی کل کشور است که خودشان بازرسی کامل براین موضوع دارند. بنابراین موضوع زنده خواری در باغ وحش صحت ندارد و بنده براین امر یقین دارم.