عکاس ژاپنی به نام Miki Asai یک عکاس حرفه ای نیست ، او یک روزنامه نگار است و مانند بیشتر مردم بیشتر روز را در حال کار کردن در دفتر خود است و عکاسی برای او جنبه سرگرمی دارد .

در عکس های جدیدش ، او با استفاده از یک سرنگ ، قطره ای آب را سر راه مورچه ها قرار داده و در هنگامی که این حشرات کوچک در حال رفع تشنگی خود هستند از آن ها عکس گرفته و آثاری زیبا خلق کرده است.
منبع:topnop