سلام دوستان عزیز. من یه بچه گربه خیلی کوچولوی مو بلند می خوام. لطفا اگر بچه گربه کوچولو میخواین واگذار کنین بهم پیام بدین.
قول میدم خوب ازش مراقبت کنم