گیرنده های نوری مخروطی و استوانه ای:
برای آشنایی با کارکرد و نوع فعالیت چشم باید ابتدا از ساده ترین ساختار های بینایی شروع کنیم که همان گیرنده های نوری هستند.در انسان این گیرنده ها به ۳ دسته مخروطی - استوانه ای -مخروطی.استوانه ای تقسیم میشوند.
گیرنده های استوانه توانایی دید در نور کم و بنفش را میدهند.
گیرنده های مخروطی توانایی دید در نور زیاد یا همان دید رنگی را به ما و حیوانات میدهند.
گیرنده های مخروطی به چند دسته قرمز -آبی و سبز تقسیم میشوند.
اگر دقت کرده باشید صفحات تلوزیون شما هم از این ترکیب رنگ ها ساخته شده البته جسارت به السیدی داران عزیز نباشه.

اینم یه هیستو گرام رنگی که نوع ترکیبی این گیرنده هارو در حالت طبیعی درسگها نشان میدهد.


تراکم این گیرنده ها در چشم در همه مناطق به یک میزان نیست .همانطور که در شکل پایین مشاهده میکنید در مناطق نزدیک گودی چشم یا همان فووا گیرنده های مخروطی به حداکثر میزان خود میرسند.در مناطق دورتر از فووا گیرنده های استوانه ای و در قسمت نقطه کور چشم هیچ کدام از گیرنده ها وجود ندارند ناگفته نماند که در داخل فووا میزان هر دو کاهش میابد.

دید در سگ ها:
میتوان گفت سگها کور رنگی قرمز و سبز دارند و به نوعی تصویر را شسته شده میبینند که من در تصویر نمونه مشابه آنرا آورده ام که از دید ماروشن تر است .
سگها تیزبینی ما انسانها رو ندارند شاید یکی ار دلایلش نداشتن فووادر چشم باشد و نگاه کردن آنها بصورت مستقیم به ما هم میتواند جنبه اصلاح رفتاری داشته باشد.

سگها در تاریکی دید بهتری نسبت به ما دارند که دلیل این امر داشتن گیرنده های استوانه ای بیشتر و وجود لایه منعکس کننده Tapetum lucidumدر پشت شبکیه است.
سگها حرکت اجسام را بهتر از ما درک میکنند.
سگها محدوده دید بیشتری نسبت به ما انسان ها دارند به قسمت زرد رنگ در شکل توجه کنید.خیلی ها معتقدند سگها توانایی دید پشت سرشان را هم دارند!

عمق دید در سگها(قسمت آبی رنگ که توسط دو چشم مشاهده میشود)کمتر از انسان ها است.
دید در گربه ها:
کیفیت دید در گربه ها بسیار ضعیف تر از سگهاست بطوریکه تصاویر را به نوعی سیاه و سفید مشاهده میکنند و تحقیقات نشان داده است که گربه ها تقریبا فقط دارای گیرنده های استوانه ای هستند.
تیز بینی گربه ها با این که فووا ندارند از ما بیش تر است که دلیل این امر متراکم بودن گیرنده های نوری استوانه ای آنها نسبت به انسان هاست.

گربه ها در شب دارای توانایی دید بهتر هستند زیرا دارای گیرنده های نوری استوانه ای فراوانی میباشند.
شکل زیر را ببینید:

گربه ها توانایی دیدن اجسام متحرک را بیشتر از ما دارند و محدوده دیدشان تقریبا مشابه ماست.
محدوده دید دوچشمی و وسعت دیدشان نیز مشابه انسان میباشد.
گربه ها در تاریکی مطلق توانایی دیدن ندارند.

http://hsavadkoohi.******.com/cat-6.aspx