سلام
خیلی نازن پرندهات
یه سوال داشتم دوستان.
اگه تعداد مرغ عشقا زیاد بشه کم خرج ترین راه برای جداکردن آنها و ساخت قفس چیه ؟ کسی ایده یا فکری داره ؟
مرغ عشقام تخم کردن دیهه از الان به فکر قفس و جداسازی بعدناشون افتادم . هی خدا