Syngonium podophyllum
از خانواده آراسه ها

غالب سینگونیوم ها از گیاهان رونده اند. سینگونیوم برگهایش به رنگ سبز روشن زیبا و شبیه به سرنیزه است بطوریکه شباهت زیادی به کماندار یا ( ساژیتر ) پیدا می کند. واریته ای از آن وجود دارد که برگ هایش مرکب از سه تا هفت بخش است. واریته دیگری نیز وجود دارد که برگهائی به رنگ سبز زمردین و رگبرگهائی به رنگ سبز کمرنگ دارد.
این گیاه که متعلق به آمریکای مرکزی است خواهان آپارتمان های بسیار گرم با نور ملایم است اما در زمستان می توان آنرا در جای کاملاً روشنی قرار داد. برای آن باید خاکی رطوبت پذیر و خنک تهیه نمود و آن مخلوطی از خاک شن دار و تورب و خاک برگ است.
با گذشت زمان این گیاه خیلی بزرگ می شود و در این موقع می توان شاخه هایش را کوتاه نمود و گیاه کوچک و فشرده ای به دست آورد.
این گیاه زیبا به آب فراوان نیاز دارد اما از آغاز پائیز تا بهمن ماه که مدت استراحت آن است باید آبیاری را کاهش داد. www.faridbag.******.com/post-53.aspx