نام اين ماهي ، ماهي كروكوديل است. دليل نام گذاري اين نوع ماهی عجيب شباهت زيادش به تمساح مي باشد. شباهت اين ماهي به حدي زياد است كه گاهی بيننده ها آن را به خود كروكوديل يا تمساح اشتباه مي گيرند. زيست گاه اين نوع ماهی عجيب در رودخانه های آمريكا و مكزيك مي‌باشد. وزن اين نوع ماهی كروكوديل به حدود 70 كيلو مي رسد.منبع : انجمن های تخصصیه پی سی ورلد