ركورد بيشترين طول عمر در ميان حيوانات را بايد به يك صدف دوكفه اي داد كه در آب هاي سرد ايسلند در سال 2007 صيد شد. اين نرم تن كوچك 400 ساله بود.
البته ميانگين عمر اين گروه صدف ها كمتر از اين مقدار است.
هنگامي كه دانشمندان از طولاني ترين عمر يا كوتاه ترين طول عمر يك جاندار صحبت مي كنند، به ميانگين سني اشاره مي كنند كه انتظار مي رود آن جاندار قبل از مرگ داشته باشد.
ميانگين طول عمر لاك پشت گالاپاگوس بيش از 150 سال است.
آنها مطمئنا از اين عمر طولاني نهايت استفاده را مي برند و با سرعتي تنها در حد 0/26 كيلومتر در ساعت به اين طرف و آن طرف مي روند!
برخي ديگر جانوران با طول عمر زياد اينها هستند:
لاك پشت جعبه اي آمريكايي - 120 سال.
نهنگ سركماني - 60 تا 70 سال ( طول عمر 200 سال هم دراين گونه گزارش شده است.)
فيل - 70 تا 80 سال.
برخي از حيواناتي كه در چشم به هم زدني به دنيا مي آيند و مي ميرند، اينها هستند:
مگس خانگي بالغ - چهار هفته.
زنبور كارگر - 5 هفته.
مورچه كارگر - شش ماه.
اوپوسوم (جانوري از راسته كانگوروها ) - يكسال.
مورچه ملكه - 3 سال.
موش صحرايي و همستر - 2 تا 3 سال.

منبع :P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد