نواندیش: توریست های زن در باغ وحشی در زیمبابوه در شرایطی در حال عکس برداری از حیوانات روبروی شان هستند که خبر ندارند یک فیل در حال حرکت از پشت آنهاست.به گزارش نواندیش، ای بی سی نیوز با مخابره این عکس و خبر تیتر زده است: آیا این بهترین عکس خبری مرتبط با حیوانات است؟