خریدار تخم نطفه دار عروس هلندی

سلام دوستان
من مشهدم تخم عروس هلندی میخام به شرط نطفه دار بودن
دوستانی که دارند قیمت پیشنهادی وادرستونو بفرستید