جالب ترین ماهی دنیا . این ماهی بسیار جالب همانند قورباغه ها دست و پا دارد و دو زیست است. این ماهی بسیار عجیب و جالب بین 20 تا 40 سانتیمتر رشد کرده همچنین بین 10 تا 15 سال عمر کند.
بازدید : 15832 نفر

عجیب ترین ماهی دنیا اکسولوتل(Axolotl) نام دارد این ماهی عجیب دست و پا دارد و میخندد. این حیوان به "ماهی راه رونده مکزیکی" مشهور است، اکسولوتل همانند قورباغه و وزغ واقعا دوزیست است.
جالب ترین ماهی دنیا
اکسولوتل خویشاوندی نزدیکی با سمندر مکزیکی دارد، سمندر در جزیره زندگی میکند اما اکسولوتل کاملا وابسته به آب می باشد. هردو آنها دارای شش میباشند اما تنفس اصلی آنها بیشتر از آبشش است که در طول بدن و در میان پوستشان قرار دارد.
عجیب ترین ماهی دنیا
اکسولوتل فقط هر دو یا سه روز یکبار نیاز به غذا دارد. غذای آنها تشکیل شده از بچه قورباغه(لارو قورباغه)، حشره نرم، کرم و ماهیان کوچک همچنین گوشت خام چرخ کرده را نیز میتوانند بخورند.
ماهی که دست و پا دارد
اکسولوتل ها میتوانند قسمتهای آسیب دیده بدنشان را احیا کنند یا در صورت قطع شدن آن اعضاء دوباره آنرا اضافه کنند. اکسولوتل میتواند بین 20 تا 40 سانتیمتر رشد کرده همچنین بین 10 تا 15 سال عمر کند.
ماهی عجیبی که میخندد عجیب ترین ماهی دنیا شگفت انگیز ترین ماهی دنیا
منبع
عجیب ترین ماهی دنیا که دست و پا دارد و میخندد + عکس