با سلام به همه دوستان
در جستجوی سگی جهت نگهداری در منزل خارج از تهران (محل زندگیم ) هستم .من اطراف بویین زهرا
زندگی میکنم و عاشق حیوانات و طبیعتم .تلفن من 09102778044