مورچه‌خورک پوزه‌کوتاه پستانداری بومی استرالیا و گینه نو است.

این حیوان دارای خارهای بلند و کلفت می‌باشد که در بین این خارها موهای کوتاهی نیز می‌روید. این حیوان دارای یک سر کوچک و یک پوزهٔ دراز با تپش‌سنج بسیار حساس می‌باشد.


این تپش‌سنج برای پیدا کردن غذا به حیوان کمک می‌کند. زبان چسبناک این پستاندار به ۱۷ سانتی متر می‌رسد و در هنگام شکار طعمه‌های کوچک به زبانش می‌چسبند.

در دمای بسیار بالا و یا پایین، این جانور به حالتی خیره و ثابت می‌ماند و در برخی اوقات دمای بدنش حتی ۴ درجه پایین می‌آید.مشخصات


اندازه :طول بدن ۳۰- ۴۰ سانتی متر، طول دم ۱ سانتی متر

پراکندگی : استرالیا، تاسمانی و گینه نو. در محیط‌های زیستی متفاوت، بجز جنگل‌های بارانیمورچه‌خورک پوزه‌کوتاه
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
زیررده: پروتوثیریا
راسته: تک‌سوراخیان
تیره: تندزبانان
سرده: Tachyglossus
Illiger٬ ۱۸۱۱
گونه: T. aculeatus
نام علمی
Tachyglossus aculeatus
(Shaw٬ ۱۷۹۲)
زیرگونه
منبع:ویکی پدیا