☼ تپش قلب گربه، ۲ برابر قلب انسان است. قلب گربه در يک دقيقه، بين ۱۱۰ تا ۱۴۰ بار مي‌تپد.
☼ حسّ بويايي مورچه، با حسّ بويايي سگ، برابري مي‌کند.
☼ چشم شتر براي محفوظ ماندن در برابر شن‌هاي صحرا، ۳ تا پلک دارد.
☼ قدرت بينايي جغد، ۸۲ برابر قدرت ديد انسان است.
☼ مار مي‌تواند تا نيم ساعت بعد از قطع شدن سرش، نيش بزند.
☼ دانشمندان دريافته‌اند که مورچه‌ها مثل انسان‌ها، صبح به هنگام بيدار شدن از خواب، خميازه مي‌کشند.
☼ تجربه نشان داده است که مرغ با شنيدن موسيقي، تخم بزرگ‌تري مي‌گذارد.
☼ زرّافه همواره در حالتِ ايستاده، وضع حمل مي‌کند و نوزادش از فاصله ۱۸۰ سانتي‌متري، به زمين مي‌افتد.
☼ پنگوئن تنها شناگري است که نمي‌تواند پرواز کند.
☼ قلبِ فيل در هر دقيقه ۲۰۰ بار مي‌تپد.
☼ وزن جسم زرّافه، دو برابر مغز آن است.
☼ نوعي قورباغه وجود دارد که مي‌تواند چندين ماه يخ بزند و دوباره به زندگي طبيعي باز‌گردد.
☼ هر عنکبوت، تار ويژه‌ي خود را دارد و هيچ‌گاه دو تار عنکبوت، به هم شبيه نخواهند بود.
☼ خون بعضي از سخت‌تنان، مثلاً ميگوها، به رنگ آبي است. هم‌چنين عنکبوت‌ها، خوني روشن و شفّاف دارند.
☼ چشم ماهي مرکّب، بزرگ‌ترين چشم نسبت به جثه است.
☼ خرگوش و طوطي، تنها حيواناتي هستند که مي‌توانند بدون برگشتن، اشياء پشتِ سر خود را ببينند.
☼ مورچه تنها موجودي است که در مقايسه با بدنش، بزرگ‌ترين مغز را دارد.
☼ اختاپوس داراي بزرگ‌ترين چشمان است که گاهي به ۲۵ سانتي‌متر، يعني به‌اندازه‌ي يک توپ واليبال مي‌رسد.
☼ مار «آناکوندا» تنها نمونه‌اي از مارهاي افعي است که بچّه مي‌زايد.
☼ زمان بارداري فيل، نزديک به دو سال است.
☼ اسبِ ماده، ۳۰ دندان و اسبِ نر، ۳۶ دندان دارد.
☼ مارها گوش ندارند و با زبان مي‌شنوند؛ زيرا زبان آن‌ها به امواج صوتي، بسيار حسّاس است.
☼ زرّافه‌ي تازه متولّد شده، ۲ متر قد دارد.

گرداورنده:hannaneh
منبع:bitrin.com